STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. PRZEBYWANIE NA NIEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ POLITYKI PLIKÓW COOKIES
NIE POKAZUJ WIĘCEJ TEGO KOMUNIKATU
Witam serdecznie na mojej stronie

Pochodzące z greki słowo "ikona" (eikon) oznacza obraz i zwykle określa obraz religijny malowany na drewnie, w stylu bizantyjskim, ze szkoły greckiej lub rosyjskiej. Sztuka pisania ikon sięga prawie samych początków chrześcijaństwa. Wywodzi się z portretowego malarstwa późnoantycznego. Najstarsze ikony malowane były techniką enkaustyczną (gorący wosk pszczeli i barwniki). Z czasem technika pisania ikon zmieniła się i od VI wieku zaczęto stosować technikę tempery jajowej (woda/wino i żółtko jaja kurzego). Malarstwo ikonowe rozwijało się w Bizancjum oraz na terenach objętych wpływami kultury bizantyjskiej: w Grecji. Serbii i na Bałkanach, w średniowiecznych Włoszech i na Rusi. Ikony tworzyło wielu wybitnych i genialnych twórców ale też rzesze anonimowych malarzy i mnichów, których nazwisk nie znamy. Najstarsze, zachowane  ikony pochodzą z VI w. z klasztoru Św. Katarzyny na Synaju. Do dziś zachwycają pięknymi, żywymi barwami. W ciągu wielu wieków rozwoju sztuki pisania ikon, z czasem wykształcił się tzw. kanon. Sobór Stu Rozdziałów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w 1551r.


W ikonie wszystko ma swoje znaczenie i symbolikę. Zagłębiając się w tematykę ikonopisania odkrywamy, jak ważne są materiały, kolory, gesty, układy rąk i ciała, poznajemy symbolikę postaci i architektury. Odkrywamy inną niż w świeckim malarstwie perspektywę. Jest to naprawdę fascynujące.

Ikona jest nieodłączną częścią liturgii i pełni funkcję pośrednictwa między wiernymi oddającymi jej cześć a ukazanymi na niej postaciami. W cerkwiach umieszczone są w ikonostasie oraz na pulpitach przed ikonostasem, aby wierni mogli je adorować, szczególnie podczas świąt. W domach wyznawców prawosławia stanowią integralną część rodzinnego "kącika modlitewnego".

Ikony od wieków powstawały w zaciszu monastyrów. Powstały i rozwijały się różne szkoły, w których kontynuowano tradycję pod okiem mistrza, prowadząc prace na miejscu lub wędrując od miasta do miasta malując ikonostasy w nowo budowanych cerkwiach. Tradycja pisania ikon zachowała się do dziś i w ostatnich czasach można zauważyć widoczny wzrost zainteresowania ikoną. Powstaje i działa wiele szkół pisania ikon w całej Europie i na świecie.